Årsrapport 2016 Goodtech

Dette er Goodtech

Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen automatisering, IT, maskin- og prosessteknikk, samt miljøteknologi bidrar vi til en mer optimalisert energiforsyning, bedre infrastruktur og mer effektiv og miljøvennlig produksjon.

Historikk

1913
1984
1993
1994-1997
2005
2006-2009
2009
2010
2013
2014
2015
2016
 1. 1913
 2. 1984
 3. 1993
 4. 1994-1997
 5. 2005
 6. 2006-2009
 7. 2009
 8. 2010
 9. 2013
 10. 2014
 11. 2015

Goodtech har de siste par årene arbeidet med strukturelle og strategiske tiltak for å øke forretningsmessig fokus og satsning. Dette har medført en tydeliggjøring av konsernets fremtidige kjernevirksomhet, og salg av virksomhet utenfor kjerneområdet.

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har 341 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Virksomheten har i 2016 vært organisert i tre forretningsområder. Les mer om våre forretningsområder her.

Fra 01.01.2017 fjernes dagens forretningsområder, samtidig som det opprettes nye konsernroller for salg- og markedsføring, samt prosjektgjennomføring hvor innkjøp også inngår.

Vi gjør en forskjell

Goodtechs har lansert en ny visjon;  førstevalget for industriell effektivitet

Uansett om det handler om automatiseringsløsninger, vannrenseanlegg eller effektiviseringsløsninger for industrien, er Goodtechs virksomhet nærværende i samfunnet. Vi setter varige spor gjennom de anleggene og systemene som oppføres.

 • Goodtech oppgraderer og moderniserer industrien
  Goodtech bidrar til industrien gjennom oppgraderinger og moderniseringer av styring og kontrollsystemer på anlegg uavhengig om det er landbasert industri eller offshoreprosjekter.
 • Goodtech bidrar til et renere samfunn
  Goodtech er i skandinavisk sammenheng en av de større leverandørene av blant annet renseanlegg for vann og avløp, og biogassanlegg for organisk avfall. 
 • Goodtech effektiviserer industrien
  Goodtech medvirker til effektivisering av industrien gjennom vår design, engineering og tilvirkning av skreddersydde løsninger for produksjon i industrien.