Årsrapport 2016 Goodtech

Organisering

   

PROJECTS & SERVICES

 

SOLUTIONS

 

ENVIRONMENT

 
               
Virksomhet   Kvalifiserte tekniske løsninger innen automatisering, elektro og kraftteknikk til nordisk industri og offentlig sektor.   Egenutviklede teknologier og kundetilpassede løsninger for automatisering og effektivisering av produksjon, materialhåndtering, lager og logistikk.   Produkter og løsninger for behandling av avløpsvann, rensing til drikkevann og prosessvann, energigjenvinning fra avløpsvann og biosubstrat, og oppføring av hele eller deler av biogassanlegg.  
               
Kompetanse  
 • Automatisering
 • Instrument- og fiberteknikk
 • Elektroteknikk
 • Service og vedlikehold
 • Kraftteknikk
 
 • Industriautomatisering
 • Robotceller
 • Produksjonslinjer
 • Spesialmaskiner
 • Materialhåndtering, lager og logistikk
 
 • Avløpsbehandling
 • Vannrenseanlegg
 • Industrirenseanlegg
 • Biogass
 • Energijenvinning
 
               
Juridiske enheter  
 • Goodtech Projects & Services AS
 • Goodtech Power AS
 • Goodtech Electro AS
 
 • Goodtech Solutions AS
 • Goodtech Solutions AB
 • Goodtech Solutions Manufacturing AB
 
 • Goodtech Environment AB
 • Goodtech Recovery Technology AS
 


 

 

alt