Årsrapport 2016 Goodtech

Environment

Goodtech leverer produkter og skreddersydde løsninger for behandling av avløpsvann, rensing til drikkevann og resirkulering av industri- og prosessvann. I tillegg leveres energigjenvinning fra avløpsvann og biosubstrat, og oppføring av hele eller deler av biogassanlegg.

Året 2016

  • Goodtech fikk en kontrakt med Oskarshamn kommune i forbindelse med ombygging av Ernemars avløpsrenseanlegg
  • Goodtech Environment har inngått en avtale med NCC Construction Sverige AB i forbindelse med ny vannforsyning til Skellefteå

Nøkkeltall

alt
 

Beskrivelse av virksomheten
Goodtech leverer miljøteknologi og løsninger til både industrielle, kommunale og private kunder. Hovedmarkedet er Norden. Goodtech er markedsleder innenfor utvalgte områder og arbeider tett med både kunder og leverandører. Begge deler er like viktig for å kunne levere prosjekter og løsninger som holder den kvaliteten som er påkrevet i det miljøet de skal virke i.

Gjennom lang erfaring og kvalitetsbevisst arbeid har selskapet utviklet produkter og prosjekter som holder høy teknologisk kvalitet, og som virker i år etter år.

 
Viktige prosjekter i 2016
alt    

IVAR IKS
Environment har igangsatt det store prosjektet med byggingen av nytt drikkekvannsverk for IVAR i Stavanger. Den totale investeringen er i milliardklassen - et stort prosjekt som stiller store krav til gjennomføringen fra samtlige aktører.

Kontraktsverdi: ca. 145 MNOK
Ferdigstillelse: 2018
Oppdragsgiver: IVAR IKS

  alt
alt

Oskarshamn Kommune

Goodtechs generalentrepise for et nytt avløpsrenseanlegg til Oskarlhamn kommune er i gjennomføringsfasen. Goodtech er ansvarlig for gjennomføringen sammen med de store underentreprenørene for bygg og elektro.

Kontraktsverdi: 82 MSEK
Ferdigstillelse: 2017
Oppdragsgiver: Oskarshamn kommune

 
  alt
alt

Skellefteå kommune

Goodtech har inngått en avtale med NCC for fase 3 av prosjektet med prosess- og rørinstallasjoner for Skellfefteås nye vannverk. Goodtech har tidligere gjennomført fase 1 og 2 av prosjektet.

Kontraktsverdica 80 MSEK
Ferdigstillelse2018
OppdragsgiverNCC Construction Sverige AB

  alt
alt