Årsrapport 2016 Goodtech

Solutions

Forretningsområdet Solutions leverer egenutviklede teknologier og kundetilpassede løsninger for automatisering og effektivisering av produksjon, materialhåndtering, lager og logistikk.

 

 Året 2016

  • Reorganisering og kapasitetstilpasning i den svenske virksomheten
  • Styrket salgsapparatet og økt markedsbearbeiding
  • Strategisk viktige ordre innen farmasi
  • Vunnet flere viktige kontrakter innen høylager, produksjonslinjer og bulkhåndtering

Nøkkeltall

alt
 

Solutions viser bedring sammenlignet med året før innenfor flere områder, spesielt har utviklingen innen bulk, farmasi og næringsmidler vært positive. Solutions oppnår imidlertid ikke positiv EBITDA i 2016, grunnet prosjektnedskrivinger og restrukturering i den svenske virksomheten.

Solutions svenske virksomhet har gjennomført en reorganisering og ressurstilpasning i kombinasjon med at ny strategisk plattform ble tatt frem våren 2016. Dette, sammen med ytterligere intensivering og forbedring av vår kvalitets- og prosjektmetodikk har hatt positiv effekt på selskapets resultatutvikling siste halvår 2016.

Beskrivelse av virksomheten
Goodtech leverer egenutviklede teknologier og løsninger innen industriautomatisering, robotceller, produksjonslinjer, spesialmaskiner, testrigger, materialhåndtering, høylager og logistikk som effektiviserer produksjonsprosesser og minimerer behovet for manuell håndtering.

Goodtech er en betydelig leverandør av industriteknologi i Norden. Kundene er ledende produsenter av farmasøytiske produkter, næringsmidler, kjøretøy og gjødsel.

Innen gjødsel, farmasi og- næringsmiddel er en betydelig andel av vår omsetning oppnådd gjennom direkte og indirekte eksport i tillegg til internasjonale produksjonsbedrifter.    Se film.

 

Viktige prosjekter i 2016
alt

BioMar AS
Goodtech har igjen vunnet en kontrakt for fylling og håndtering av fiskefôr til BioMars Karmøy-anlegg. BioMar er kjent som en av verdens ledende aktører i dette viktige industrisegment.
Kontrakten omfatter konstruksjon, leveranse og idriftsettelse av helautomatiske Net Weight Filling (NWF) systemer for bruk med Portabulk® én-punkts storsekker.

Kontraktsverdi: ca 5 MNOK
Ferdigstillelse: 2016

Oppdragsgiver: BioMar AS  

  alt
alt

Scania, Oskarshamn
Goodtech har i 2016 levert og installert ”Skid change station”. Leveransen er turn key-løsning for en ny automatisk produksjonslinje samt conveyorsystem for logistikkflyt.

Kontraktsverdi: ca 10,5 MSEK

Ferdigstillelse: 2016
Oppdragsgiver: Scania CV AB
  alt
alt

Alere AS, Norge
Alere Technologies AS i Oslo valgte Goodtech i Moss som leverandør av deres to nye helautomatiske pakkelinjer for Alere Point of Care-produkter. Begge linjene er utstyrt med Goodtechs kompakte standard WA-maskiner for pakking av Aleres Point of Care-produkter i wraparound-kartonger. Begge linjene er levert med merkings- og kontrollstasjoner.
I tillegg til merking av kartongene oppdages det også eventuelle avvik, og kartonger med feil sorteres ut.

Kontraktsverdica 7 MNOK
Ferdigstillelse: 2016
OppdragsgiverAlere Technologies AS
  alt

alt