Årsrapport 2016 Goodtech

Projects & Services

Forretningsområdet Projects & Services leverer kvalifiserte tekniske løsninger innen automatisering, elektro og kraftteknikk til nordisk industri. Leveransene er alt fra store og teknisk krevende prosjekter til mindre, lokale løpende oppdrag.

 

Året 2016

  • Gjennomført flere prosjekter som har effektivisert kundenes produksjon betraktelig.
  • Inngåelse av flere nye kontrakter både innen industri, havbruk og olje & gass.
  • Høy aktivitet innen ingeniørtjenester.

Nøkkeltall

alt
 

Beskrivelse av virksomheten

Goodtech er en av Norges ledende leverandører innen automatisering, elektro, kraftsystemer og instrumentering. Som systemleverandør er Goodtech fabrikatuavhengig, og kan dermed imøtekomme kundens krav til valg av utstyr som leveres.

Med bred kompetanse og erfaring fra store prosjekter kan Goodtech tilby et bredt spekter av tjenester som dekker hele prosessen fra forstudier til idriftsettelser av store installasjoner og anlegg, samt service og drift av anleggene.

 
Viktige prosjekter i 2016
alt    

Roche Diagnostics GmbH
Goodtech leverer kontrollsystem til et nytt produksjonsanlegg i Penzberg. Kontrakten består av levering, programmering og idriftsettelse av kontrollsystemet. Anlegget er et batch-anlegg og programmeres i henhold til S88. Prosjektet gjennomføres og valideres i henhold til GAMP 5. Goodtech leverer systemet ferdig validert og klart til produksjon.

Kontraktsverdi: ca 5 MNOK
Ferdigstillelse: 2017
Oppdragsgiver: Roche Diagnostics GmbH

 

alt

alt

Petrojarl
Goodtech leverer oppgradering av SAS (Safety & Automation System) på Petrojarl I som skal til Atlanta field i Brasil for Queiroz Galvão.  Oppgraderingen, som skjer hos Damen Ship Repair i Rotterdam, omfatter fornyelsen av det meste for prosessanlegget, det utvides med nede i hullet pumper, samt i tillegg omfattende mekanisk vedlikehold. 

Kontraktsverdi: ca 30 MNOK
Ferdigstillelse: 2017
Oppdragsgiver: Petrojarl I L.C.C

 

alt

alt

Hydro Karmøy Technology Pilot (KTP)
Goodtech leverer i samarbeid med GE Power Norway gassrenseanlegget til aluminiumsproduksjonen på den nye piloten som Hydro bygger på Karmøy. Piloten består av 60 elektrolyseceller, med ny celleteknologi som skal gi verdens mest energieffektive og miljøvennlige aluminiumsproduksjon. Goodtech har totalansvar for alle disiplinene innen elektro, instrumentering og kontrollsystem, inkludert installasjon og idriftsettelse.

Kontraktsverdi: ca 45 MNOK
Ferdigstillelse: 2017
Oppdragsgiver: GE Power AS

  alt
alt

Halsa transformatorstasjon
Goodtech leverer 132kV linje- og transformatorfelter, bryteranlegg og vern-og kontrollanlegg til Halsa transformatorstasjon i Meløy kommune i Nordland. Omfanget innbefatter prosjektering, konfigurering, installasjon  og idriftsettelse. Prosjektet utføres sammen med Goodtechs samarbeidspartner Nettpartner

Kontraktsverdi: ca 15 MNOK
Ferdigstillelse: 2017
Oppdragsgiver: Nordlandsnett AS

  alt