Årsrapport 2016 Goodtech

Markedsposisjon og strategi

Markedsposisjon
Goodtech er den ledende uavhengige automatiseringsleverandøren i Norge. De prioriterte bransjene er Energi, Olje & gass og Industri med leveranse av automatisering og industriell IT, ingeniørtjenester og service, drift og vedlikehold.

Fremtidsutsikter
Energi – det pågår store investeringer innen energibransjen, noe som forventes å vedvare i mange år fremover. Goodtech forventer flere prosjekter i tiden fremover.

Olje og gass - til tross for nedgang i investeringer i bransjen ser Goodtech gode muligheter med sine kostnadseffektive løsninger.

Industri – gode utsikter innen metall og havbruk, der det er godt potensiale for vekst. Automatisering er en nøkkelinvestering.

Strategi
Goodtech Projects & Services skal sikre fremtidig lønnsomhet og vekst gjennom:

  • prosjektkoordinering og forbedret prosjektstyring
  • selektering av markedssegmenter og anbud
  • gjenbruk av eksisterende og utprøvde løsninger
  • strategiske innkjøpsavtaler med hovedleverandører
  • økt konkurransekraft gjennom optimaliserte kostnader
  • benytte utviklede standardløsninger i prosjektene
  • rekruttering av nøkkelkompetanse
  • bli en ettertraktet arbeidsgiver i bransjen