Årsrapport 2016 Goodtech

Tjenester og løsninger

Automatisering og industriell IT 
Goodtech er en ledende leverandør av automatiseringssystemer. Selskapet leverer alt fra maskinautomatisering til avansert prosessautomatisering inklusive industrielle IT-systemer. Leveransene omfatter både nøkkelferdige anlegg, og ombygging og modernisering av eksisterende anlegg.

Ingeniørtjenester
Goodtech er en stor leverandør av multidisipline ingeniørtjenester. Det arbeides nært sammen med kunden i alle faser av et prosjekt, fra forstudie til anlegget er satt i drift.

Service, drift og vedlikehold
Goodtech leverer service- og vedlikeholdstjenester innen samtlige virksomhetsområder. Alt fra forebyggende og avhjelpende vedlikehold til opplæring og oppgraderinger.

Kraftteknikk
Goodtech leverer alt fra prosjektering til komplette, skreddersydde systemløsninger innen kraftforsyning og kraftdistribusjon.